Зайцаў Я.А.

21 июля, 1907
13 сентября, 1992
Зайцаў Яўген Аляксеевіч (Зайцев Евгений Алексеевич)
Народны мастак БССР (1963), член-карэспандэнт Акадэміі мастацтваў СССР (1973). Нарадзіўся ў Невелі Віцебскай губерні ў сям'і паштовых работнікаў. Вучыўся ў майстэрнях Марка Шагала (1920), у Віцебскім мастацкім тэхнікуме ў 1926-30-х гадах на керамічным і жывапісным аддзяленні ў М. П. Міхалапа, В. В. Волкава, М. А. Керзіна, М. В. Лебедзевай. Скончыў з адзнакай факультэт жывапісу Інстытута жывапісу, скульптуры і архітэктуры ў Ленінградзе (1930-37), дзе яго выкладчыкамі былі А. А. Асмёркін, К. С. Пятроў-Водкін і П. С. Навумава. З 1938 працаваў у Беларусі: кіраваў курсамі па павышэнню кваліфікацыі маладых мастакоў, актыўна ўдзельнічаў у выставах. З'яўляўся сябрам Саюза мастакоў БССР з 1940 года. У 1948-50 гадах быў старшынёй праўлення Саюза мастакоў БССР.
 
Народный художник БССР (1963), член-корреспондент Академии искусств СССР (1973). Родился в Невеле Витебской губернии в семье почтовых работников. Учился в мастерских Марка Шагала (1920), в Витебском художественном техникуме в 1926-30 гг. на керамическом и живописном отделении у Н.П. Михолапа, В.В. Волкова, М.А. Керзина, М.В. Лебедевой. Окончил с оценкой факультет живописи Института живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде (1930-37), где его преподавателями были А.А. Осьмёркин, К.С. Петров-Водкин, П.С. Наумова. С 1938 работал в Беларуси: руководил курсами по повышению квалификации молодых художников, активно участвовал в выставках. Являлся членом Союза художников БССР с 1940 года. В 1948-50 гг. был председателем правления Союза художников БССР