Віткоўскі Р.А.

Виткоўскі Р.А.
23 августа, 1923
Віткоўскі Рыгор Антонавіч (Витковский Григорий Антонович)

Нарадзіўся ў Мінску. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. У 1953 г. скончыў Мінскую мастацкую вучэльню, у 1959 г. - Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. У рэспубліканскіх, усесаюзных і замежных мастацкіх выставах удзельнічае з 1959 г. Працаваў у асноўным ў тэхніцы афорта. Памёр у 1992 г.

Родился в Минске. Участник Великой Отечественной войны. В 1953 г. окончил Минское художественное училище, в 1959 г. - Белорусский государственный театрально-художественный институт. В республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставках участвует с 1959 г. Работал в основном в технике офорта. Умер в 1992 г.

Born in Minsk. Member of the Great Patriotic War. Finished Minsk College of Arts in 1953, Belarusian State Art and Theatre Institute in 1959. Member of the republican, national and international exhibitions from 1959. Mainly worked in etching technique. Died in 1992.