Каждан Я.А.

Каждан Яўген Абрамавіч
Каждан Яўген Абрамавіч (Каждан Евгений Абрамович)

1922-1984

Заслужаны мастак РСФСР. Нарадзіўся ў г. Нікалаеў Украінскай ССР. Шмат гадоў займаўся часопіснай графікай. З 60-х гг. працуе ў палітычным, канцэртным, цыркавым, санітарна-асветным і рэкламным плакаце. Лаурэят галоўных прызоў на конкурсах санітарна-асветнага плаката ў Італіі (1972) і Партугаліі (1974). Шматразовы пераможца усесаюзных конкурсаў плаката. У 1977 узнагароджаны залатым медалём на ІІІ Міжнароднай выставе "Сатыра ў барацьбе за мір" за серыю плакатаў, прысвечаных Чылі. З 1962 сябра Союза мастакоў СССР. Асноўныя творы: «США. Преступника изобличает след!» (1966), «Я протестую!» (1969), «9 мая 1945» (1969), «Я за соблюдение правил безопасности труда!» (1971), «Я — гражданин Советского Союза» (1972), «Аэрофлот» (1973), «Союз-Аполлон». «В единстве сила» (1975), «Свободу народу Чили!» (1977). 

Заслуженный художник РСФСР. Родился в г. Николаеве Украинской ССР. Много лет занимался журнальной графикой. С 60-х годов работает в политическом, концертном, цирковом, санитарно-просветительном и рекламном плакате. Лауреат главных призов на конкурсах санитарно-просветительного плаката в Италии (1972) и Португалии (1974). Неоднократный победитель всесоюзных конкурсов плаката. В 1977 награжден золотой медалью на III Международной выставке «Сатира в борьбе за мир» за серию плакатов, посвященных Чили. C 1962 Член Союза художников СССР. Основные произведения: «США. Преступника изобличает след!» (1966), «Я протестую!» (1969), «9 мая 1945» (1969), «Я за соблюдение правил безопасности труда!» (1971), «Я — гражданин Советского Союза» (1972), «Аэрофлот» (1973), «Союз-Аполлон». «В единстве сила» (1975), «Свободу народу Чили!» (1977). 

Honored artist of the RSFSR. Born in 1922 in Nikolaev in Ukranian SSR. Have spent many years in the magazine graphics. Works in political, concert, circus, sanitary-educative and advertisement poster since 60-s. The winner of the top prizes at sanitary-educative poster competitions in Italy (1972) and Portugal (1974). Multiple winner of the national poster competitons. Was awarded a gold medal at the 3d International Exhibition "Satire in the struggle for piece" for the series of posters dedicated to Chile. Member of the USSR Union of Artists from 1962. Major works: "USA. A trace convicts the criminal"(1966). "I protest!"(1969), "May 9, 1945"(1969), "I am for  the observance of the safety rules"(1971), I am the citizen of the Soviet Union"(1972), "Aeroflot"(1973), "Union-Apollo", "The unity of power"(!975), "Freedom to the people of Chile!"(1977).