Капелян І.Х.

Капелян Іосіф Хаімавіч
4 июля, 1936
Капелян Іосіф Хаімавіч (Капелян Иосиф Хаимович)

Нарадзіўся ў г.Бабруйску Магілёўскай вобласці. У 1956 г. скончыў Ленінградскую мастацка-графічную педагагічную вучэльню, у 1966 - Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Вучыўся ў П.К. Любамудрава. Працуе ў станковай і кніжнай графіцы ў тэхніцы лінагравюры, афорта і літаграфіі, а таксама ў плакаце і акварэлі. У рэспубліканскіх і ўсесаюзных мастацкіх выставах удзельнічае з 1962 г.

Родился в г. Бобруйске Могилёвской области. В 1956 г. окончил Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище, в 1966 - Белорусский государственный театрально-художественный институт. Учился у П.К. Любомудрова. Работает в станковой и книжной графике в технике линогравюры, офорта и литографии, а также в плакате и акварели. В республиканских и всесоюзных художественных выставках участвует с 1962 г. 

Born in Bobruisk, Mogilev district, Belarus. Finished Leningrad Art and Graphic Pedagogical College in 1956, Belarusian State Art and Theatre Institute in 1966. Was taught by Lyubomudrov P. Works in easel and book graphics in linocut, etching and lithography techniques, as well as poster and watercolors. Member of the republic and national art exhibitions from 1962.