Еўлампіеў С.К.

Еўлампіеў Сяргей Кіравіч
29 ноября, 1958
Еўлампіеў Сяргей Кіравіч (Евлампиев Сергей Кирович)

Нарадзіўся ў г. Мінск. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1988 годзе. Вучызся ў Занеўскага А.Н., Жакевіча Э.Э., Семянько В.Я., Семчанкі П.А., Міронавай Л.Н. Працуе ў сферы вонкавай рэкламы, графічнага дызайну, малых архітэктурных формаў, плакаце. Асноўныя творы: плакаты «Почему голод, почему нищета», «Салют победы», серыя плакатаў сацыяльнай праблематыкі, «Поверенные будущего», серыя камерцыйных плакатаў, фірмовыя стылі "Белагра"; праект афармлення гарадскога свята "Дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі комплексы"; распрацоўка святочнай ілюмінацыі на Нямізе, магазіна Еўраопт, Крыніца. Удзельнік і дыпламант рэспубліканскіх міжнародных выстаў, конкурсаў плаката. Уладальнік Гран-пры конкурса плаката (ЗША). З 1993 года генеральны дырэктар ТМ "Дызайн". Сябра БСД з 1995 года.

Родился в г. Минск. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1988 году. Учился у Заневского А.Н., Жакевича Э.Э., Семенько В.Я., Семченко П.А. Мироновой Л.Н. Работает в сфере наружной рекламы, графического дизайна, малых архитектурных форм, плакате. Основные работы: плакаты «Почему голод, почему нищета», «Салют победы», серия плакатов социальной проблематики, «Поверенные будущего», серия коммерческих   плакатов, фирменные стили «Белагра»; проект оформления городского праздника «Детские игровые площадки комплексы»; разработка праздничной иллюминации Дома на Немиге, магазина Евроопт, Крыница. Участник и дипломант республиканских, международных выставок, конкурсов плаката. Обладатель Гран-при конкурса плаката (США). С 1993 года генеральный директор ТМ «Дизайн». Член СД с 1995 года. 

Born in Minsk. He graduated from the Belarusian State Theater and Art Institute in 1988. Was taught by Zanevsky A., Zhakevich E., Semanko V., Semchenko P., Mironova L. Works in the field of outdoor advertising, graphic design, small architectural forms, poster. Major works: posters "Why famine, why poverty", "Victory Salute", a series of posters of social problems, "Attorneys of the Future", a series of commercial posters, corporate identity "Belagro"; project design of city holiday "Children's playground complexes"; development of holiday illumination of the House on Nemiga, Euroopt store, Krynica. Participant and winner of national and international exhibitions, poster contests. Winner of the Grand Prix poster competition (USA). General Director of "Design" TM since 1993.  Member of the Belarusian Union of Designers since 1995.