Аракчэева А. Б.

Аракчэева Аксана Барысаўна
24 марта, 1963
Аракчэева Аксана Барысаўна (Аракчеева Оксана Борисовна)

Нарадзілася ў Мінску. Скончыла Мінскую мастацкую вучэльню ў 1982. Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1988. Вучылася ў В.Варламава, П.Любамудрава, В.Савіча. Удзельніца мастацкіх выстаў з 1986. Працуе ў станковай і кніжнай графіцы, мультыплікацыі. Асноўныя работы: "Вясна", "Успамін пра лета", "Вясельны падарунак", "Гаспажа зіма", "Паненка восень", "Казкі лета", "Мой Мінск". Аформіла кнігі: "Байкі" Крылова, "Сярэбраная табакерка" З.Бядулі і інш. Работы захоўваюцца ў фондах Беларускага саюза мастакоў. Сябра БСМ з 1994.

Родилась в Минске. Окончила Минское Художественное училище в 1982. Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1988. Училась у В. Варламова, П. Любомудрова, В.Савича. Участница художественных выставок с 1986. Работает в станковой и книжной графике, мультипликации. Основные работы: «Весна», «Вспоминание о лете», «Свадебный подарок», «Госпожа зима», «Паненка восень», «Казкі лета», «Мой Минск». Оформила книги : «Басни» Крылова, «Сярэбраная табакерка» З. Бедули и др. Работы находятся в фондах Белорусского союза художников. Член БСХ с 1994 года.

  Born in Minsk. Graduated from Minsk Art College in 1982. The Belarusian State Theater and Art Institute in 1988. Was taught by V. Varlamov, P. Lyubomudrova, V.Savicha. A participant of art exhibitions since 1986. Works in easel and book graphics, animation. Major works: "Spring", "Remembrance of summer", "wedding gift", "Winter Lady", "Panenka vosen", "Tales of the summer", "My Minsk". Designed the book:. "Fables," Krylov "Syarebranaya snuffbox" Z. Bedulev etc. His works are in the collections of the Belarusian Union of Artists. Member of the Union since 1994.