Альбіцкі Ю.П.

Альбіцкі Юрый Паўлавіч
24 августа, 1931
15 декабря, 1996
Альбіцкі Юрый Паўлавіч (Альбицкий Юрий Павлович)

Нарадзіўся ў г. Ягор'еўск Маскоўскай вобл. Скончыў Разанскую мастацкую вучэльню (1953), Усесаюзны інстытут кінематаграфіі ў Маскве (1959). Вучыўся ў Ф.Багародскага і Ю.Піменава. Працаваў на кінастудыі "Беларусьфільм" мастаком-пастаноўшчыкам, займаўся станковым жывапісам. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1959. Мастак-пастаноўшчык кінафільмаў "Весенние грозы", "Впереди - крутой поворот", "День, когда исполняется 30 лет", "Иду искать", "Запомним этот день", "Мы с Вулканом", "Крушение империи", "Рудабельская республика", "День возвращения", "Возьму твою боль". Творы захоўваюцца ў фондаз БСМ, Музее гісторыі беларускага кіно. Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (1990), лаурэят Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1982). Сябра Саюза кінематаграфістаў Беларусі (1963). Сябра БСМ з 1965.

Родился в г. Егорьевск Московской обл. Окончил Рязанское художественное училище (1953), Всесоюзный институт кинематографии в Москве (1959). Учился у Ф.Богородского и Ю.Пименова. Работал на киностудии "Беларусьфильм" художником-постановщиком, занимался станковой живописью. Участник художественных выставок с 1959. Художник-постановщик кинофильмов: "Весенние грозы", "Впереди - крутой поворот", "День, когда исполняется 30 лет", "Иду искать", "Запомним этот день", "Мы с Вулканом", "Крушение империи", "Рудабельская республика", "День возвращения", "Возьму твою боль". Произведения находятся в фондах БСХ, Музее истории белорусского кино. Заслуженный деятель искусств Беларуси (1990), лауреат Государственной премии Беларуси(1982). Член Союза кинематографистов Беларуси (1963). Член БСХ с 1965.

Albitsky Yuri Pavlovich

Born in Egorievsk, Moscow region. He graduated from Ryazan Art School (1953), All-Union Institute of Cinematography in Moscow (1959). He studied at the F.Bogorodskogo and Yuri Pimenov. He worked on a film studio "BelarusFilm" production designer, was engaged in easel painting. Member of art exhibitions since 1959. The artist-director of films: "Spring Storm", "Ahead - a sharp turn," "Day, when 30 years old", "I'm going to look for", "Remember this day," "We Vulcan", " The collapse of the empire, "" Rudabelskaya Republic "," return to Day, "" I'll take your pain. " His works are in the collections of the DSUs, the Museum of History of the Belarusian cinema. Honored Artist of Belarus (1990), laureate of the State Prize of Belarus (1982). Member of the Belarusian Union of Cinematographers (1963). Member of the BAU since 1965.