АРТЫКУЛЫ

Саратовская Н.Н. Белорусский государственный университет культуры и искусств

Традиционно плакат (нем. Plakat) воспринимается как вид графики, выполняемой в агитационных, рекламных или учебных целях. Такое представление о нем – средстве агитационно-просветительской работы – достаточно устойчиво 

Н.Н. Саратовская УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

Будучи искусством явно выраженной социальной ориентации, плакат всегда наглядно отражает уровень развития общества: степень его соответствия (или нет) демократическим, общегуманитарным нормам. 

01.03.2017

Людміла Налівайка Беларускі плакат першых паслярэвалюцыйных і пачатку 20-ых гадоў

Гістарычная перамога Вялікага Кастрычніка, бурлівыя падзеі грамадзянскай вайны і інтэрвенцыі, смелыя крокі па шляху сацыялістычнага будаўніцтва ўладарна паўплывалі на росквіт многіх малапапулярных дагэтуль або ўвогуле нязнаных мастацкіх жанраў. 

01.03.2017

Н.Н.Саратовская

Традиционно плакат (нем. Plakat) воспринимается как вид графики, выполняемой в агитационных, рекламных или учебных целях. Такое представление о нем – средстве агитационно-просветительской работы – достаточно устойчиво не только в обыденном человеческом сознании.

01.03.2017

Людміла Налівайка, Яўген Шунейка Часопіс "Мастацтва"

На пачатку ХХ стагоддзя ў перыяд грамадзянскай вайны і іншаземнай ваеннай інтэрвенцыі беларускае выяўленчае мастацтва набывала палітызаваны статус і было цесна звязана з ідэямі рэвалюцыі і нацыянальнага адраджэння, з лозунгамі аб волі і незалежнасці...

01.02.2017