Здаўна гультайскія натуры даўгія любяць перакуры, а перакур такі штодня - прагулу зрыўшчыку радня!