увесь савецки народ стаў сапраўдным тварцом асноўнага закона сваёй дзяржавы