рашэнні XXX з'езда камуністычнай партыі беларусі - выканаем!