рашэнні лістападаўскага (1979) пленума цк кпсс - выканаем!