MAGNETIC FLUIDS AND POWDERS. NEW TECHNOLOGY MATERIAL

Дата: 
1991
Подборка: 
Категория: 
Художественный прием: 
Техника исполнения: 
Коллекция: 

шорт-ліст ІІ міжнароднага біенале плаката/Мехіка

шорт-лист II международного биеннале плаката/Мехико