Ляціць ён зблізку і здалля, аматар доўгага рубля. бо ў старшыні таго калгаса нібы сваёю стала каса.