KUBUS-KALENDER

Дата: 
1990
Подборка: 
Категория: 
Художественный прием: 
Техника исполнения: 
Коллекция: 

шорт-ліст ІІІ міжнароднага трыенале плаката/Таяма

шорт-лист III международного триеннале плаката/Тояма