Жакевіч Э.Э.

Жакевіч Эдуард Эдуардавіч
10 декабря, 1940
Жакевіч Эдуард Эдуардавіч (Жакевич Эдуард Эдуардович)

Нарадзіўся ў г. Мінск. У 1972 г. скончыў БДТМІ. Вучыўся ў І.Я.Герасіменкі, А.В., Бараноўскага. З 1972 г. удзельнічае ў штогадовых рэспубліканскіх, міжрэспубліканскіх і міжнародных выставах конкурса кнігі. Дацэнт БДАМ з 1996 г. Сябра БСД з 1995 г. Сярод асноўных работ - дызайн кніг "Гісторыя архітэктуры Беларусі" В.А.Чантурыі, "Інтэр'ер і абсталяванне грамадзянскіх пабудоў" Е.С. Панамарова, "Энцыклапедыя гісторыі Беларусі "(т.1).

Родился в г. Минск. В 1972 г. окончил БГТХИ. Учился у И.Я. Герасименко, А.В. Барановского. С 1972 г. участвует в ежегодных республиканских, межреспубликанских и международных выставках-конкурсах искусства книги. Доцент БГАИ с 1996 г. Член БСД с 1995 г. Среди основных работ - дизайн книг "История архитектуры Белоруссии" В.А. Чантурия, "Интерьер и оборудование гражданских зданий" Е.С. Пономарёва, "Энцыклапедыя гісторыі Беларусі" (т.1).

Born in Minsk. Finished BSTAI in 1972. Was taught by I.Gerasimenko, A.Baranovsky. Since 1972 participates in the annual republican, inter-republican and international exhibitions and competitions of book art. BGAI Associate Professor since 1996. Member of the SDU since 1995. Among the major works - design of books "History of Belarus architecture by V. Chanturia" The interior and equipment of civil buildings by "Ponomarev E., "Encyclopedia of the Belarusian History "(Vol.1).