Залозны М.Р.

Залозны Мікалай
6 октября, 1925
7 апреля, 1982
Залозны Мікалай Рыгоравіч (Залозный Николай Григорьевич)

Нарадзіўся ў Княжычах (Украіна). Скончыў Мінскую мастацкую вучэльню (1954), Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1959). Вучыўся ў В. Волкава, А. Мазалёва, В. Цвіркі. Удзельнік выстаў з 1959. Працаваў у станковым жывапісе. Галоўныя работы "Студэнты", "Казка", "Макі". Выкладаў у Мінскай мастацкай вучэльні (1960-1971), Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце (1971-1982). Творы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, Музеі сучаснага мастацтва ў Мінску.

Родился в Княжичах (Украина). Окончил Минское художественное училище (1954), Белорусский театрально-художественный институт (1959). Учился у В.Волкова, А.Мазалёва, В.Цвирки. Участник выставок с 1959. Работал в станковой живописи. Главные работы «Студенты», «Сказка», «Маки». Преподавал в Минском художественном училище (1960-1971), Белорусском театрально-художественном институте (1971-1982). Произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного искусства в Минске

Zalozny Nikolay Grigoryevich
Was born in Knyazhichakh (Ukraine). Has graduated from the Minsk art school (1954), the Belarusian theatrical and art institute (1959). Studied by V. Volkov, A. Mazalyov, V. Tsvirki. The participant of exhibitions since 1959. Worked in easel painting. Main works are "Students", "Fairy tale", "Poppies". He taught in the Minsk art school (1960-1971), the Belarusian theatrical and art institute (1971-1982). His works are in the National art museum of Belarus, the Museum of Modern Art in Minsk