Забораў А.Б.

18 февраля, 1911
Забораў Абрам Барысавіч (Заборов Абрам Борисович)

Нарадзіўся ў г. Ліёзна (Віцебская вобласць). У 1930 г. скончыў Віцебскі мастацкі тэхнікум. Вучыўся ў Ф.А. Фогта і В.Н. Руцая. У рэспубліканскіх і ўсесаюзных мастацкіх выставах ўдзельнічаў з 1931 г. Сябра мастацкай групы "РОМБ". Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны дзвюма граматамі Вярхоўнага Савета БССР. Бацька мастака Б.А. Заборава. Сябра Саюза Мастакоў СССР. У 1979 г. эміграваў у Ізраіль. Памёр у 1985 г. Работы прадстаўленыя ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, у кнесеце Ізраіля і ў іншых зборах.

Родился в г. Лиозно (Витебская область). В 1930 г. окончил Витебский художественный техникум. Учился у Ф.А. Фогта и В.Н. Руцая. В республиканских и всесоюзных художественных выставках принимал участие с 1931 г. Член художественной группы "РОМБ". Участник Великой Отечественной войны. Награждён двумя грамотами Верховного Совета БССР. Отец художника Б.А. Заборова. Член Союза Художников СССР. В 1979 г. эммигрировал в Израиль. Умер в 1985 г. Работы представлены в Национальном художественном музее Республики Беларусь, в кнессете Израиля и в других собраниях.

Zaborov Abram Borisovich
Was born in Liozno (The Vitebsk region) . In 1930 has graduated from the Vitebsk art technical school. Studied by F. A. Vogt and V. N. Rutsaya. Participated in republican and all-Union art exhibitions since 1931. Member of the art ROMB group. Participant of the Great Patriotic War. He is awarded by two diplomas of the Supreme Council of BSSR. Father of the artist B. A. Zaborov. Member of the Union of Artists of the USSR. In 1979 has emigrated to Israel. Has died in 1985. His works are presented in the National art museum of Republic of Belarus, in the Knesset of Israel and in other meetings.