Ярохін С.І.

Ярохін Сяргей Іванавіч
25 января, 1958
Ярохін Сяргей Іванавіч (Ерохин Сергей Иванович)

Нарадзіўся ў г. Чарняхоўск (Расія). У 1983 скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі універсітэт. Вучыўся ў І.Я. Герасіменкі, А.В.Чарнышова. З 1985 г. удзельнічае ў выставах. Сябра Беларускага саюза дызайнераў з 1996 г. Сярод асноўных работ - мастацка-канструктарскія праекты матацыкла, побытавага універсальнага механізаванага комплекса, распрацоўка серыі этыкетак для завода "Вейнянскі раднік", а таксама аб'ёмна-графічнай светлавой рэкламы. Аўтар цыкла плакатаў.

Родился в г. Черняховск (Россия). В 1983 окончил Белорусский государственный театрально-художественный университет. Учился у И.Я. Герасименко, О.В. Чернышева. С 1985 г. участвует в выставках. Член Белорусского Союза Дизайнеров с 1996 г. Среди основных работ – художественно-конструкторские проекты мотоцикла, бытового универсального механизированного комплекса, разработка серии этикеток для завода «Вейнянский родник», а также объемно-графической световой рекламы. Автор цикла плакатов.

Born in Chernyakhovsk (Russia). In 1983 finished  Belarusian State Theatre and Art University. Was taught by I. Gerasimenko, O. Chernyshev. Since 1985. participates in exhibitions. A member of the Belarusian Union of Designers since 1996. Among the major works - art and design the motorcycle projects, domestic universal mechanized complex, the development of a series of labels for "Veynyansky spring" of the plant, as well as space-graphic illuminated signs. Author of series of posters.