Ярэська В.М.

Ярэська Віктар Мікалаевіч
16 июля, 1952
Ярэська Віктар Мікалаевіч (Ересько Виктор Николаевич)

Нарадзіўся ў г. Лепель, Віцебскай вобласці. У 1982 скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Вучыўся ў П.А. Семчанкі, Л.М. Міронавай, Л.І. Талбузіна. З 1980 удзельнічае ў выставах Беларусі (Мінск, 1980-97), Расіі (Масква, 1985, 1986), Польшчы (Варшава. 1986), Украіне (Кіеў, 1990-96). Сябра беларускага саюза дызайнераў з 1996. Сярод асноўных работ - кампазіцыі "Зялёнае, фіялетавае", "Водны свет", "Над морам".

Родился в г. Лепель Витебской обл. В 1982 окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Учился у П.А. Семченко, Л.Н.Мироновой, Л.И. Толбузина. С 1980 участвует в выставках в Беларуси (Минск,1980-97), России (Москва,1985,1986), Польше (Варшава,1986), Украине (Киев,1990-96). Член белорусского союза дизайнеров с 1996. Среди основных работ – композиции «Зеленое, фиолетовое», «Водный мир», «Над морем». 

Born in Lepel, Vitebsk region. In 1982 he graduated from the Belarusian State Theatre and Art Institute. Was taught by P. Semchenko L. Mironova, L.Tolbuzina. Since 1980 participates in exhibitions in Belarus (Minsk, 1980-97), Russia (Moscow, 1985,1986), Poland (Warsaw, 1986), Ukraine (Kiev, 1990-96). A member of the Belarusian Union of Designers since 1996. Among the major works - the song "Green, Purple", "Water World", "Above the sea."