Власюк А.І.

Власюк Аляксандр Іванавіч
Власюк Аляксандр Іванавіч (Власюк Александр Иванович)

Нарадзіўся ў 1948 г. у г. Бярэзіно Мінскай вобл. Скончыў Мінскую мастацкую вучэльню імя Глебава (1971), Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. У 1977-1983 гг. працаваў у Мінскім мастацка-вытворчым камбінаце. Удзельнік Усесаюзнай выставы дыпломных работ мастацкіх ВНУ (Вільнюс, 1978), Усесаюзнай выставы "Маладосць краіны" (Масква, 1982). Персанальныя выставы ў Германіі, Галандыі.

Родился в 1948 г. в г. Березино Минской обл. Окончил Минское художественное училище им. Глебова (1971), Белорусский государственный театрально-художественный институт. В 1977-1983 гг. работал в Минском художественно-производственном комбинате. Участник Всесоюзной выставки дипломных работ художественных вузов (Вильнюс, 1978), Всесоюзной выставки "Молодость страны" (Москва, 1982). Персональные выставки в Германии, Голландии.

Vlasyuk Alexander Ivanovich
 Was born in 1948 in the Minsk Region, Berezino. Graduated from the Minsk art school of Glebov (1971), the Belarusian state theatrical and art institute. In 1977-1983 worked in the Minsk art and production plant. Participant of the All-Union exhibition of theses of art higher education institutions (Vilnius, 1978), All-Union exhibition "Country Youth" (Moscow, 1982). Personal exhibitions in Germany, Holland.