Сытчанка У.І.

Сытчанка Уладзімір Іванавіч (Сытченко Владимир Иванович)

Дацэнт. Выкладае малюнак на факультэце дызайна і дэкаратыўна-ўжытковага мастацтва БДАМ. Скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1975). Вучыўся ў В.Шаранговіча, П.Любамудрава. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1975 года. Працуе ў розных жанрах станковай і кніжнай графікі, а таксама ў жывапісе і плакаце. Палотны знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз мастакоў". Выкладае ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (з 2000). Аўтар вучэбна-метадычнага дапаможніка. Удзельнік шматлікіх міжнародных і рэспубліканскіх выстаў. Сябра грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз мастакоў" з 1988 г.

Доцент. Преподает рисунок на факультете дизайна и декоративно-прикладного искусства БГАИ. Закончил Белорусский театрально-художественный институт (1975). Учился у В. Шаранговича, П.Любомудрова. 

Участник художественных выставок с 1975 года. Работает в разных жанрах станковой и книжной графики, а также в живописи и плакате. Полотна находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах общественного объединения "Белорусский союз художников".  Преподает в Белорусской государственной академии искусств (с 2000). Автор учебно-методического пособия. Участник многочисленных международных и республиканских выставок. Член общественного объединения "Белорусский союз художников" с 1988 г.