Сурыновіч Д.М.

Сурыновіч Дзмітрый Міхайлавіч
31 июля, 1953
Сурыновіч Дзмітрый Міхайлавіч (Суринович Дмитрий Михайлович)

Скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут, аддзяленне "інтэр'ер", сябра БСМ, БСК. Удзельнік выстаў з 1979 г., персанальныя выставы з 1989 г. Работы ў калекцыях Італіі, Іспаніі, Ізраіля, Германіі, Фінляндыі, Францыі, Украіны, Польшчы, Расіі, ЗША і Японіі. У Беларусі - у зборах Нацыянальнага мастацкага музея, Музея сучаснага выяўленчага мастацтва, Віцебскага мастацкага музея, Полацкай карціннай галерэі.

Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, отделение "интерьер", член БСХ, БСК. Участник выставок с 1979 г., персональные выставки с 1989 г. Работы в коллекциях Италии, Испании, Израиля, Германии, Финляндии, Франции, Украины, Польши, России, США и Японии. В Беларуси - в собраниях Национального художественного музея, Музея современного изобразительного искусства, Витебского художественного музея, Полоцкой картинной галереи.

Surinovich Dmitry Mikhaylovich
The member of BSH and BSK , has graduated from the Belarusian state theatrical and art institute. The participant of exhibitions since 1979, personal exhibitions since 1989. Works in collections of Italy, Spain, Israel, Germany, Finland, France, Ukraine, Poland, Russia, the USA and Japan. In Belarus -  meetings of the National art museum, the Museum of the modern fine arts, the Vitebsk art museum, the Polotsk art gallery.