Сурскі Д. А.

Сурскі Дзмітрый Алегавіч
8 октября, 1959
Сурскі Дзмітрый Алегавіч (Сурский Дмитрий Олегович)

Нарадзіўся ў горадзе Мінску. У 1982 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Вучыўся ў А.В.Чарнышова, І.Я.Герасіменкі, Л.І.Талбузіна. З 1982 года ўдзельнічае ў выставах Расіі (Масква, 1987 - першая прэмія УНДІТЭ, першая прэмія ўсесаюзнага конкурса "Мастацтва кнігі"), Германіі (Штутгарт, 1987), Чэхіі (Брно, 1990), Фінляндыі (Лахці, 1991), Японіі (Таяма, 1991), Англіі (Лондан, 1993), ЗША (Нью-Ёрк, 1993). Сябра Беларускага саюза дызайнераў з 1988, Беларускага саюза мастакоў з 1990. З 1995 года - старшыня БСД. Мае 12 пасведчанняў на вынаходніцтвы і прамысловыя ўзоры. Сярод асноўных работ - праект і дзейнічаючая мадэль-узор "Гарадскі аўтамабіль", асартымент нажніц, фірмовы стыль спартыўнага цэнтра "Волат", плакаты "Эканомія ў быце», «Хлеб усяму галава», «Кадры вырашаюць усё», «Справа №…» (у сааўтарстве), "Марынеска", "Арменія.Фрагменты трагедыі", "Мастацтва Insitus", "Польская мода", "Працуй з імпэтам", "Стань трэндам" ды іншыя.

Родился в городе Минске. В 1982 окончил Белорусский Государственный театрально-художественный институт. Учился у О.В.Чернышева, И.Я.Герасименко, Л.И.Толбузина. С 1982 участвует в выставках России (Москва, 1987 – первая премия ВНИИТЭ, первая премия всесоюзного конкурса «Искусство книги»), Гемании (Штутгарт, 1987), Чехии (Брно, 1990), Финляндии (Лахти, 1991), Японии (Таяма, 1991), Англии (Лондон, 1993), США (Нью-Йорк, 1993). Член Белорусского союза дизайнеров с 1988, Белорусского союза художников с 1990. С 1995 – президент БСД. Имеет 12 свидетельств на изобретения и промобразцы.  Среди основных работ – проект и действующая модель-образец «Городской автомобиль», ассортимент ножниц, фирменный стиль спортивного центра  «Волат», плакаты Экономия в быту», «Хлеб всему голова», «Кадры решают все», «Дело №…» (в соавт.), "Марынеска", "Арменія.Фрагменты трагедыі", "Мастацтва Insitus", "Польская мода", "Працуй з імпэтам", "Стань трэндам" и другие.