Шкляраў М.Ф.

Шкляраў Мікалай Фёдаравіч
29 мая, 1956
Шкляраў Мікалай Фёдаравіч (Шкляров Николай Федорович)

Нарадзіўся ў г. Ветка, Гомельскай вобл. Скончыў Мінскую мастацкую вучэльню ў 1976, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1983. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1977. Працуе ў сферы плаката, а таксама ў афармляльным мастацтве. Асноўныя працы: плакаты "Да ганебнага слупа",  "Веткаўскі музей народнай творчасці", "Экалагічны плакат", "Перабудова – вясна нашых надзей", "Галоснасць", "Атруціш прыроду – памрэш сам»; трыпціх "Крок наперад"; афармленне інтэр'ера  Веткаўскай СШ №2 (Гомельская вобласць). Сябра БСМ з 1990.

Родился  в г. Ветка, Гомельской обл. Окончил Минское художественное училище в 1976, Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1983. Участник художественных выставок с 1977. Работает в сфере плаката, а так же в оформительском искусстве. Основные работы: плакаты «К позорному столбу», «Ветковский музей народного творчества», «Экологический плакат», «Перестройка – весна наших надежд», «Гласность», «Отравишь природу – умрешь сам»; триптих «Шаг вперед»; оформление интерьера  Ветковской СШ №2 (Гомельская обл.). Член БСХ с 1990.

Shklyarov Nikolay Fedorovich
Was born in. Vetka, Gomel Region. Has graduated from the Minsk art school in 1976, to the Belarusian state theatrical and art institute in 1983. The participant of art exhibitions since 1977. He works in the sphere of the poster, and also in decoration art. Main works: posters "To a Pillory", "Vetkovsky Museum of Folk Art", "Ecological Poster", "Reorganization — Spring of Our Hopes", "Publicity", "You Will Poison the Nature — You Will Die"; triptych "Step forward"; registration of an interior of Vetkovskaya school №2 (Gomel Region). Member of BAU since 1990.