Мурашка В. П.

Мурашка Вячеслав Петрович
31 июля, 1955
Мурашка Вячаслаў Пятровіч (Мурашка Вячеслав Петрович)

Нарадзіўся ў вёсцы Безвярховічы Мінскай вобласці. Скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут у 1978 годзе. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1976. Працуе ў сферы плаката. Асноўныя работы: "Працоўная хвіліна - народнае багацце", "Першадрукару Ф.Скарыне - 500 год", "Курапаты", "Ураджаю - надзейную захаванасць", "Для шырокамасштабных эксперыментаў", "Слава партызанам - героям барацьбы ў тыле ворага", "Кааперацыя", "Выканаем своечасова", "Паскарэнне". Сябра БСМ з 1990 года.

Родился в деревне Безверховичи Минской обл. Окончил Белорусский театрально-художественный институт в 1978 году. Участник худ. выставок с 1976. Работает в сфере плаката. Основные работы: «Рабочая минута-народное богатство», «Первопечатнику Ф.Скорине-500 лет», «Куропаты», «Урожаю-надежную сохранность», «Для широкомасштабных экспериментов», «Слава партизанам – героям борьбы в тылу врага», «Кооперация», «Выполним своевременно», «Ускорение». Член БСХ с 1990 года.