Маслан І. Я.

Маслан Ісак Яфімавіч
14 июня, 1921
21 августа, 1996
Маслан Ісак Яфімавіч (Маслан Исаак Ефимович)

Скончыў Віцебскую мастацкую вучэльню (1941). Вучыўся ў І.Ахрэмчыка, Л.Лейтмана. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1948. Працаваў у сферы афарміцельскага мастацтва, плаката і прамысловай графікі. Аўтар эскізаў афармлення Усебеларускага фестываля моладзі ў Мінску, шэрагу спартыўна-масавых мерапрыемстваў , фізкультурных парадаў і алімпійскіх гульняў, экспазіцый выстаў ВДНГ БССР і беларускіх раздзелаў міжнародных выстаў. Заслужаны работнік культуры Беларусі (1981).

Окончил Витебское художественное училище (1941). Учился у И.Ахремчика, Л.Лейтмана. Участник художественных выставок с 1948. Работал в сфере оформительского искусства, плаката и промышленной графики. Автор эскизов оформления Всебелорусского фестиваля молодежи в Минске, ряда спортивно-массовых мероприятий, физкультурных парадов и олимпийских игр, экспозиций выставок ВДНХ БССР и белорусских разделов международных выставок. Заслуженный работник культуры Беларуси (1981).

He graduated from Vitebsk Art School (1941). He studied at the I.Ahremchika, L.Leytmana. Member of art exhibitions since 1948 has worked in the areas of design art, posters and commercial graphics. By design sketches All-Belarusian Festival of Youth in Minsk, a number of sports events, sports and Olympic parades, expositions VDNH BSSR and Belarusian sections of international exhibitions. Honored Worker of Culture of Belarus (1981).