Малішэўскі С.А.

Малішэўскі Сяргей Альгердавіч
25 октября, 1956
Малішэўскі Сяргей Альгердавіч (Малишевский Сергей Альгердович)

Нарадзіўся ў г. Масква. Сын мастака Альгерда Малішэўскага. Вучыўся ў Мінскай мастацкай вучэльні (1971–1975) у Алега Луцэвіча, Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце на аддзяленні манументальна-дэкаратыўнага мастацтва ва Уладзіміра Стэльмашонка (1975–1980, дыплом — эскіз роспісу для міжнароднага цэнтра «Юность»). Чалец з'яднання «Плюраліс» (1988–1991), секцыі жывапісу Саюза мастакоў Беларусі (з 1990), Міжнароднай гільдыі жывапісцаў, творчага з'яднання «Талака» (з 2004). Творы знаходзяцца ў музеі «The Polish» у Чыкага (ЗША), у прыватных калекцыях Беларусі і Заходняй Еўропы. Жыве ў Мінску.

Родился в г. Москва. Сын художника Альгерда Малишевского. Учился в Минском художественном училище (1971–1975) у Олега Луцевича, Белорусском государственном театрально-художественном институте на отделении монументально-декоративного искусства у Владимира Стельмашонка (1975–1980, диплом — эскиз росписи для международного центра «Юность»). Член объединения «Плюралис» (1988–1991), секции живописи Союза художников Беларуси (с 1990), Международной гильдии живописцев, творческого объединения «Артель» (с 2004). Произведения находятся в музее «The Polish» в Чикаго (США), в частных коллекциях Беларуси и Западной Европы. Живет в Минске.

Born in Moscow. The son of the artist Algerd Maliszewski. He studied at the Minsk Art School (1971-1975) Oleg Lutsevich, Belarusian State Theatre and Art Institute at the department of monumental and decorative art Vladimir Stelmashonok (1975-1980, diploma - a sketch for the painting "Youth" international center). Member of the association "Plyuralis" (1988-1991), the Belarusian Union of Artists Painting section (1990), the International Guild of Painters, creative association "Artel" (2004). His works are in the museum «The Polish» in Chicago (USA), in private collections in Belarus and Western Europe. Lives in Minsk.