Маліноўскі Ю. І.

Маліноўскі Юрый Іванавіч
30 марта, 1955
Маліноўскі Юрый Іванавіч (Малиновский Юрий Иванович)

Нарадзіўся ў вёсцы Белы Мох Магілёўскай вобласці. Скончыў Рэспубліканскую школу-інтэрнат па музыцы і выяўленчаму мастацтву (1973), Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1978). Удзельнік мастацкіх выстаў з 1975 года. Працуе ў рэстаўрацыі, манументальна-дэкаратыўным і станковым жывапісе. Асноўныя творы: рэстаўрацыя ікон Музея старжытнабеларускага мастацтва НАН Беларусі, рэканструкцыя і рэстаўрацыя жывапісу, дэкора і скульптуры Успенскага касцёла г. Мсціслаў; палотны "Сонечны дзень", "Нясвіж", "Белы храм". Дырэктар праектна-вытворчай майстэрні "Ікан" (з 1992 года). Сябра БСМ з 1995 года.

Родился в деревне Белый Мох Могилевской обл. Окончил Республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству (1973), Белорусский театрально-художественный институт (1978). Участник художественных выставок с 1975г. Работает в реставрации, монументально-декоративной и станковой живописи. Основные произведения: реставрация икон Музея древнебелорусского искусства НАН Беларуси, реконструкция и реставрация живописи, декора и скульптуры Успенского костела г.Мстислав; полотна «Солнечный день», «Несвиж», «Белый храм». Директор проектно-производственной мастерской «Икан» (с 1992г). Член БСХ с 1995 г.