Мацур Г.І.

Мацур Генадзь Іванавіч
13 апреля, 1960
Мацур Генадзь Іванавіч (Мацур Геннадий Иванович)

Скончыў Мінскую мастацкую вучэльню імя А.К. Глебава ў 1979 г., Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут у 1984 г. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1984 г. Працуе ў плакаце, кніжнай і станковай графіцы, каліграфіі. Працаваў мастацкім рэдактарам, галоўным мастаком выдавецтва "Беларусь" (1986-1996), мастацкім рэдактарам, галоўным мастаком выдавецтва "Графема" (1993-2000). Работы: серыя плакатаў "Францыск Скарына", афармленне кніг "Сакральны жывапіс", "Нацыянальны мастацкі музей Беларусі". Лаурэят рэспубліканскіх, міжнародных конкурсаў "Мастацтва кнігі". Творы знаходзяцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, прыватных калекцыях Беларусі, Расіі, Еўропы, ЗША.

Закончил Минское художественное училище им. А.К. Глебова в 1979 г., Белорусский театрально-художественный институт в 1984 г. Участник художественных выставок с 1984 г. Работает в плакате, книжной и станковой графике, каллиографии. Работал художественным редактором, главным художником издательства «Беларусь» (1986 — 1996), художественным редактором, главным художником издательства «Графема» (1993 - 2000). Работы: серия плакатов «Францыск Скорина», оформление книг «Сакральная живопись», «Национальный художественный музей РБ». Лауреат республиканских, международных конкурсов «Искусство книги». Произведения находятся в Национальной библиотеке РБ, частных коллекциях Беларуси, России, Европы, США.

Finished Minsk Glebov College of Arts in 1979, Belarusian Art and Theatre Institute in 1984. Member of art exhibitions from 1984. Spheres of interests - poster, book and easel graphics, calligraphy. Worked as an art editor, head artist of the publishing house "Grafema" (1993 - 2000). Works:a series of posters "Frantsysk Skorina", book design "Sacred painting", "National Art Museum of the Republic of Belarus". Winner of the republic, international competitions "Art of rhe Book". The works are located in the National Library of the Republic of Belarus, private collections of Belarus, Russia, Europe, USA.