Лапша С. А.

Лапша Сяргей Адамавіч
26 октября, 1954
Лапша Сяргей Адамавіч (Лапша Сергей Адамович)

Нарадзіўся ў вёсцы Хоменцы Мінскай вобласці. Скончыў рэспубліканскую школу-інтэрнат па музыцы і выяўленчаму мастацтву (1973), Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1982). Спецыялізуецца ў паркавым мастацтве, інтэр'еры. Сярод асноўных работ: стварэнне паркаў "Міні-Ізраіль", "Міні-цюрк", "Міні-Масква"; музей працоўнай славы "Беларусьнафта", краязнаўчага музея ў г. Рэчыца, музей "Клімавічскі лесгас"; інтэр'еры "Калегіюм іезуітаў".

Родился в деревне Хоменцы Минской обл.Окончил республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству(1973), Белорусский театрально-художественный институт(1982). Специализируется в парковом искусстве, интерьере. Среди основных работ: создание парков «Мини-Израиль», «Мини-тюрк», «Мини-Москва»; музей трудовой славы «Беларусьнефть», краеведческого музея в г.Речица, музей «Климовичский лесхоз»; интерьеры «Коллегиум иезуитов».