Кулажэнка А. А.

Кулажэнка Аляксандр Аляксандравіч
8 сентября, 1950
Кулажэнка Аляксандр Аляксандравіч (Кулаженко Александр Александрович)

Нарадзіўся ў г. Барысаў Мінскай вобласці. Скончыў 4 курсы Краснадарскай мастацкай вучэльні (жывапіснае аддзяленне) ў 1969, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1979 годзе. Працаваў у сферы гандлёвай рэкламы, выконваючы праекты для Беларускай Гандлёвай Палаты, выдавецкія праекты. З 1994 года працуе ў выдавецкай сферы дызайнерам кнігі і мастацкім рэдактарам шэрагу рэспубліканскіх выдавецтваў. Мае 34 дыпломы (з іх 6 усесаюзных і рэгіянальных) конкурсаў мастацтва кнігі. Удзельнічаў у трох рэспубліканскіх выставах плаката і агульнасаюзнай выставе дыпломных работ. З 2000 года працуе мастацкім рэдактарам выдавецтва "АСАР". Асноўныя работы: распрацоўка кніжнай серыі "Эрудыт". Макеты і афармленне ў 1995, 1997, 1999, 2001, макет і афармленне альбома "Беларусь" у 1995, макет і афармленне серыі гістарычных кніг "Антычны свет", "Сярэднявечны свет", "Ваенная гісторыя антычнасці", "Сем цудаў свету" з 1997 па 2001; фірмовы стыль кампаніі "Пажтэхніка" (у сааўтарстве з Т.П.Кулажэнка) у 1999, макет і афармленне выдання "Васіль Касцючэнка. Жывапіс" (у сааўтарстве з Т.П.Кулажэнка ў 2000); афармленне кніг рэспубліканскіх выдавецтваў "Навука і тэхніка", "Беларусь", "Вышэйшая школа", "Полымя", "Графема", "Асар" і іншых з 1983 па 2003 гг. Фірмовы стыль кампаніі "КОРПУС" (у сааўтарстве з Т.П.Кулажэнка) з 2001 па 2002 гг. Сябра БСД з 1999.

Родился в г. Борисов Минской обл. Окончил 4 курса Краснодарского художественного училища (живописное отделение) в 1969, Белорусский государственный театрально-художественный  институт в 1979. Работал в сфере торговой рекламы, выполняя проекты для Белорусской Торговой Палаты, издательские проекты. С 1994 работает в издательской сфере дизайнером книги и художественным редактором ряда республиканских издательств. Имеет 34 диплома (из них 6 всесоюзных и региональных) конкурсов искусства книги. Участвовал в трех республиканских выставках плаката и общесоюзной выставке дипломных работ. С 2000 работает худ. редактором издательства «АСАР». Основные работы: разработка книжной серии «Эрудит». Макеты и оформление в 1995, 1997, 1999, 2001, макет и оформление альбома «Беларусь» в 1995, макет и оформление серии исторических книг «Античный мир», «Средневековый мир», «Военная история античности», «Семь чудес света» с 1997 по 2001; фирменный стиль компании «Пожтехника» (в соавторстве с Т.П. Кулаженко) в 1999, макет и оформление издания «Василий Костюченко. Живопись» (в соавторстве с Т.П. Кулаженко в 2000); оформление книг республиканских издательств «Наука и техника», «Беларусь», «Вышэйшая школа», «Полымя», «Графема», «Асар» и др. с 1983 по 2003. Фирменный стиль компании «КОРПУС» (в соавторстве с Т.П. Кулаженко) с 2001 по 2002.  Член БСД с 1999.