Кітаева А.М.

Кітаева Алена Мікалаеўна
11 декабря, 1960
Кітаева Алена Мікалаеўна (Китаева Елена Николаевна)

Нарадзілася ў г. Іванава, Расія. З 1980 - працуе для Англійскай Нацыянальнай Оперы. З 1990 - працуе для Вялікага Акадэмічнага тэатра Оперы і Балета ў Мінску. 1993 - галоўны мастак "Художественного журнала" - часопіс Цэнтра Сучаснага Мастацтва, Масква. Жыве і працуе ў Маскве. Мае шэраг міжнародных узнагарод у рэкламным мастацтве і праектах. Персанальныя выставы:

1997 - "Новыя грошы" (сумесна з Леанідам Парфёнавым і Маратам Гельманам), Галерэя М.Гельмана. Масква;

1996 - "Дзяўчына і Смерць" (сумесна з Р. Літвінавай). Галерэя М.Гельмана, Масква;

1995 - "Новая калода", Галерэя М.Гельмана, Масква;

1994 - "Плакат, Графіка, Скульптура", Дзяржаўны музей мастацтва, г. Віцебск;

"Кітаева", ІМА - Галерэя, Масква.

Групавыя выставы:

1997 - "Арт-Масква", ЦДМ, Масква;

1995 - "Восеньская выстава" (5 год галерэі М.Гельмана), выставачная зала на Кузнецкім мосце, Масква;

1994 - Фестываль "Свет знака", Сусветны Логацэнтр, г. Остэнд;

3-е Міжнароднае плакатнае біенале, г. Мехіко, Мексіка;

Фестываль Плакатаў, Галерэя Анна Фрэйд, г. Лондан, Англія;

1992 - "Толькі перад канцом ", Атрыюм Галерэя, Універсітэт Штата Канэктыкут, ЗША;

1991 - 7-я Международная выставка плакатов, Штат Колорадо, Форт Коллинз, ЗША;

3-е Міжнароднае плакатнае Триыенале, Музей Сучаснага мастацтва, Таяма;

3-е Біенале тэатральнага плаката, г. Пшэслаў, Польша;

15-е Біенале графічнага праекта, г. Брно, Чэхаславакія;

1990 - 13 Міжнароднае плакатнае Біенале, г. Варшава, Польшча;

"Амерыкана-савецкі Праект ", Цэнтр Праекта, Масква;

"Савецкі плакат", Музей сучаснага мастацтва, г. Амстэрдам, Галандыя;

Усесаюзная выстава ў тэатры плаката, Центральны Дом Мастакоў, Масква;

1989 - 8-е плакатнае біенале, г. Лахці, Фінляндыя.

 

Родилась в г. Иваново, Россия. С 1980 - работает для Английской Национальной Оперы. С 1990 - работает для Большого Академического Театра Оперы и Балета в Минске.1993 - главный художник "Художественного журнала" - журнал Центра Современного Искусства, Москва. Живет и работает в Москве. Имеет ряд международных наград в рекламном искусстве и проектах. Персональные выставки:

1997 - "Новые деньги" (совместно с Леонидом Парфеновым и Маратом Гельманом),Галерея М. Гельмана. Москва;

1996 - "Девушка и Смерть" (совместно с Р. Литвиновой), Галерея М. Гельмана, Москва;

1995 - "Новая колода", Галерея М. Гельмана, Москва.;

1994 - "Плакат, Графика, Скульптура ", Государственный Музей Искусства, г. Витебск;

"Китаева", ИМА - Галерея, Москва.

Групповые выставки:

1997 - "Арт-Москва", ЦДХ, Москва;

1995 - "Осенняя выставка" (5 лет галерее М. Гельмана), выставочный зал на Кузнецком мосту, Москва;

1994 - Фестиваль "Мир знака", Всемирный Логоцентр, г. Остенд;

3-й Международный Плакатный Биеннале, г. Мехико, Мексика;

Фестиваль Плакатов, Галерея Анна Фрейд, г. Лондон, Англия;

1992 - "Только Перед Концом ", Атриум Галерея, Университет Штата Коннектикут, США;

1991 - 7-я Международная выставка плакатов, Штат Колорадо, Форт Коллинз, США;

3-я Международная плакатная Триеннале, Музей Современного Искусства, Тойома;

3-я Биеннале Театрального Плаката, г. Пшеслов, Польша;

15-ая Биеннале Графического Проекта, г. Брно, Чехословакия;

1990 - 13 Международная Плакатная Биеннале, г. Варшава, Польша;

"Американо-советский Проект ", Центр Проекта, Москва;

"Советский плакат", Музей Современного Искусства, г. Амстердам, Голландия;

Всесоюзная выставка в театре плаката, Центральный Дом Художников, Москва;

1989 - 8-ой Плакатный Биеннале, г. Лахти, Финляндия.