Кашэўскі П. А.

Кашэўскі Павел Анатольевіч
1 июля, 1978
Кашэўскі Павел Анатольевіч (Кашевский Павел Анатольевич)

Нарадзіўся ў горадзе Мінску. Скончыў Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка (спецыяльнасць «Выяўленчае мастацтва і чарчэнне») у 2001 г. Вучыўся ў Л.М. Міронавай, М.М. Скварцова, М.В. Бяляева, М.Я. Мішчанка, Н.В. Пачынавай. Працуе ў галіне плаката, графічнага дызайну, шрифтовой графікі і тыпаграфікі. Удзельнік гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных выстаў, конкурсаў і фестываляў з 2009 г. Фіналіст, дыпламант, лаўрэат міжнародных конкурсаў плаката. Асноўныя працы: плакаты "Новы свет? Дэзурбанізацыя" (1 месца на V Міжнародным фестывалі плакатаў PlakatFest, Польшча, 2020), "Лініі жыцця. Захаваем зялёныя зоны горада – захаваем жыццё" (плакат намінаваўся на Нацыянальную прэмію ў галіне выяўленчага мастацтва ў 2019-2020 гг., Рэспубліка Беларусь), "Карупцыя – пагроза эканамічнай бяспекі", "Цэнзура", "Сацыяльная дыстанцыя", "Перарваныя жыцці", "Любоў ацаляе!", "Прыгажосць у разнастайнасці", "Чытанне адкрывае свет", "УНОВІС. Пачатак", "Адновім Notre-Dame de Paris"; тэатральны плакат "Багатыя нявесты"; фірмовы стыль Музея дзяцінства (г. Мінск). Работы знаходзяцца ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў Рэспублікі Беларусь. Аўтар вучэбных дапаможнікаў "Шрыфты" (2012) і "Шрыфтавая графіка" (2014, 2017) для ўстаноў прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь. З 2002 г. па 2018 г. выкладае ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, з 2019 г. – у Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Член БСД з 2016 г.

 

Родился в городе Минске. Окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (специальность «Изобразительное искусство и черчение») в 2001 г. Учился у Л.Н. Мироновой, Н.Н. Скворцова, М.В. Беляева, Н.Е. Мищенко, Н.В. Починовой. Работает в сфере плаката, графического дизайна, шрифтовой графики и типографики. Участник городских, республиканских и международных выставок, конкурсов и фестивалей с 2009 г. Финалист, дипломант, лауреат международных конкурсов плаката. Основные работы: плакаты «Новый мир? Дезурбанизация» (1 место на V Международном фестивале плакатов PlakatFest, Польша, 2020), «Линии жизни. Сохраним зеленые зоны города – сохраним жизнь» (плакат номинировался на Национальную премию в области изобразительного искусства в 2019-2020 гг., Республика Беларусь), «Коррупция – угроза финансовой безопасности», «Цензура», «Социальная дистанция», «Прерванные жизни», «Любовь исцеляет!», «Красота в разнообразии», «Чтение открывает мир», «УНОВИС. Начало», «Восстановим Notre-Dame de Paris»; театральный плакат «Богатые невесты»; фирменный стиль Музея детства (г. Минск). Работы находятся в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь. Автор учебных пособий «Шрифты» (2012) и «Шрифтовая графика» (2014, 2017) для учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования Республики Беларусь. С 2002 г. по 2018 г. преподает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, с 2019 г. – в Белорусском национальном техническом университете. Член БСД с 2016 г.