Качан Э.П.

Качан Эдуард Пятровіч
Качан Эдуард Пятровіч (Качан Эдуард Петрович)

1971 г. н. Мінская мастацкая вучэльня імя Глебава. Беларуская Акадэмія мастацтваў, кафедра рэкламы і графічнага дызайна. 1-ы мінскі міжнародны фестываль рэкламы - ІІІ месца ў намінацыі Транспартныя сродкі і аўтасервіс, ІІІ месца ў намінацыі Календары. 9-ы маскоўскі міжнародны фестываль рэкламы - фіналіст у намінацыях Транспартныя сродкі і аўтасервіс, Карпаратыўная рэклама. 3-і кіеўскі міжнародны фестываль рэкламы - ІІІ месца ў намінацыі Транспартныя сродкі і аўтасервіс, фіналіст у намінацыі рэкламная пародыя, гумар у рэкламе, карыкатура, фіналіст у намінацыі турызм, спорт, сервіс, забавы (сумесная праца). 12-ы маскоўскі міжнародны фестываль рэкламы - ІІ месца ў намінацыі тавары для дома і офіса, аздабленчыя матэрыялы (сумесная праца). 2-і міжнародны фестываль рэкламы ў Тбілісі - фіналіст у намінацыі Транспартныя сродкі і аўтасервіс. Навасібірскі фестываль рэкламы Идея! 2003 - 4 дыпломы лаурэята ў намінацыі Таварная рэклама.

1971 г.р. Минское художественное училище им. Глебова. Белорусская Академия Искусств, кафедра рекламы и графического дизайна.1-й минский международный  фестиваль рекламы - III место в номинации Транспортные средства и автосервис, III место в номинации Календари. 9-ый московский международный фестиваль рекламы - финалист в номинациях Транспортные средства и автосервис, Корпоративная реклама.3-й киевский международный  фестиваль рекламы - III место в номинации Транспортные средства и автосервис, финалист в номинации рекламная пародия, юмор в рекламе, карикатура, финалист в номинации туризм, спорт, сервис, развлечения (совместная работа). 12-й московский международный фестиваль рекламы - II место в номинации товары для дома и офиса, отделочные материалы (совместная работа). 2-й международный фестиваль рекламы в Тбилиси - финалист в номинации Транспортные средства и автосервис. Новосибирский фестиваль рекламы Идея! 2003 - 4 диплома лауреата в номинации Товарная реклама.