Хайрулін Я. І.

Хайрулін Якун Ісмаілавіч
21 мая, 1931
Хайрулін Якун Ісмаілавіч (Хайрулин Якун Исмаилович)

 

Нарадзіўся ў горадзе Самаркандзе, Узбекістан. У 1954-1957 гадах служыў у шэрагах Савецкай Арміі. У 1960 годзе скончыў Ташкенцкую мастацкую вучэльню імя П.Бенькова. З 1959 года працаваў галоўным мастаком у Ташкенцкім драматычным тэатры, Акружным Доме афіцэраў. Першы спектакль - Дыпломная работа "Узнятая цаліна", а таксама спектаклі "Акіян", "Іркуцкая гісторыя" і іншыя. З 1966 года жыве ў г.Мінску. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1966 года. Шматгранная творчасць мастака Якуна Хайруліна - злабадзённыя палітычныя плакаты, афармленне спектакляў, работы ў жывапісе - такі дыяпазон мастака. Ён актыўна адгукаецца ў сваёй творчасці на найбольш важныя палітычныя падзеі ў краіне. Сябра Беларускага саюза мастакоў з 1988 года. Шматразовы лаўрэят міжнародных, усесаюзных і рэспубліканскіх конкурсаў плаката з 1977 года. Узнагароджаны дыпломамі, прызамі за плакаты:

1972 год - «50 год СССР»

1982 год - «60 год СССР»

1988 год -  «Чэ Гевара» (г. Гавана, Куба) 

1988 год  -  «СНІД»

1989 год  -  «Што пакінем нашчадкам» (г. Кіеў)

1990 год  -  «Сумленне аб Сахараве» (г. Ленінград)

1992 год  -   «Уваходзячы ў XXI век» (г. Масква)

1994 год  -  «50 год освобождения Беларуси»

Плакаты экспанаваліся на выставах у Чэхаславакіі, Польшчы, Мексіцы, Германіі, Францыі, Італіі і ў гг. Маскве, Ленінградзе, Кіеве. У 1987-1991 гадах праектаваў афармленне плошчы імя Леніна ў г. Мінску да 70-годдзя СССР і да наступныхсвяточных датаў краіны. У 2001 годзе стаў лаўрэятам Рэспубликанскага конкурса «Плакаты» -1-ая прэмія за плакат «Мой амулет»; у 2002 годзе атрымаў Першую прэмію за плакат «Асцярожна! СНІД».Плакаты, закупленыя Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусі: «60 год СССР», «Уваходзячы ў XXI век».

 

Родился в городе Самарканде, Узбекистан. В 1954-1957 годах служил в рядах Советской Армии. В 1960 году окончил Ташкентское художественное училище им. П. Бенькова.С 1959 года работал главным художником в Ташкентском драматическом театре, Окружном Доме офицеров. Первый спектакль - дипломная работа «Поднятая целина», а также спектакли «Океан», «Иркутская история» и др.С 1966 года проживает в г. Минске.Участник художественных выставок с 1966 года.Многогранное творчество художника Якуна Хайрулина - злободневные политические плакаты, оформление спектаклей, работы в живописи - таков диапазон художника. Он активно откликается в своем творчестве на важнейшие политические события в стране.Член Белорусского союза художников с 1988 года. Неоднократный лауреат международных, всесоюзных и республиканских конкурсов плаката с 1972 года.Награжден дипломами, призами за плакаты:

1972 год - «50 лет СССР»

1982 год - «60 лет СССР»

1988 год -  «Че Гевара» (г. Гавана, Куба) 

1988год  -  «СПИД»

1989год  -  «Что оставим потомкам» (г. Киев)

1990год  -  «Совесть о Сахарове» (г. Ленинград)

1992 год  -   «Входя в XXI век» (г. Москва)

1994 год  -  «50 лет освобождения Беларуси»

Плакаты экспонировались на выставках в Чехословакии, Польше, Мексике, Германии, Франции, Италии и в гг. Москве, Ленинграде, Киеве. В 1987-1991 годах проектировал оформление площади им. Ленина в г. Минске к 70-летию СССР и к последующим праздничным датам страны. В 2001 году стал лауреатом Республиканского конкурса «Плакаты» --1-ая премия за плакат «Мой амулет»; в 2002 году присуждена П-ая премия за плакат «Осторожно! СПИД».Плакаты, закупленные Министерством культуры Республики Беларуси: «60 лет СССР», «Входя в XXI век».