Гуціеў Н.Т.

Гуціеў Мікалай Трафімавіч
31 декабря, 1912
Гуціеў Мікалай Трафімавіч (Гутиев Николай Тимофеевич)

Нарадзіўся ў г. Растоў-на-Доне, Расія. Удзельнік ВАВ. Скончыў мастацкую вучэльню ў Растове-на-Доне ў 1938, Маскоўскі поліграфічны інстытут у 1955. Вучыўся ў Л.Дуброўскага, А.Чарных, А.Краўчанкі. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1945. Працуе ў кніжнай і станковай графіцы, станковым жывапісе. Працаваў у выдавецтве "Беларусь" (1944-1972), выкладаў у Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце з 1962 па 1977. Работы знаходзяцца з Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах БСМ, Беларускім музеі гісторыі ВАВ, музеі сучаснага мастацтва ў г. Мінску, фондах Міністэрства культуры Расіі. Ганаровы дзеяч мастацтваў Беларусі 1968, сябра БСМ з 1952. Памёр у 2007 годзе.

Родился в г. Ростов–на-Дону, Россия. Участник ВОВ. Окончил художественное училище в Ростове-на-Дону в 1938, Московский полиграфический институт в 1955. Учился у Л.Дубровского, А.Черных, А.Кравченко. Участник худ. выставок с 1945. Работает в книжной и станковой графике, станковой живописи. Работал в издательстве “Беларусь” (1944-1972), преподавал в Белорусском государственном театрально-художественном институте с 1962 по 1977.  Работы находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах БСХ, Белорусом музее истории ВОВ, музее современного искусства в г. Минске, фондах Министерства культуры России. Заслуженный деятель искусств Беларуси 1968, член БСХ с 1952. Умер в 2007 году.

Was born in Rostov-on-Don, Russia. Member of the Great Patriotic War. Finished Art College in Rostov-on-Don in 1938,  Moscow Printing Institute in 1955.Was taught by L.Dubrovsky, A.Chernov, A. Kravchenko. Member of Art exhibitions since 1945. Works in book and easel graphics, easel painting. Worked in the publishing house "Belarus" (1944-1972), was a lecturerat  the Belarusian State Theatre and Art Institute from 1962 to 1977. His works are in the National Art Museum of Belarus, BUA Funds, Belarusian Museum of WWII, Museum of Modern Art in Minsk, Russian Ministry Culture Funds. Honored Artist of Belarus in 1968, a member of the BAU since 1952. Died in 2007.