Гоманаў Л. М.

Гоманаў Леанід Міхайлавіч
22 ноября, 1953
Гоманаў Леанід Міхайлавіч (Гомонов Леонид Михайлович)

Нарадзіўся ў горадзе Слаўгарад Магілёўскай вобласці. Скончыў Мінскую мастацкую вучэльню ў 1974 годзе, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1991 годзе. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1981 года. Працуе як плакаціст, таксама ў жываісе і кніжнай графіцы. Асноўныя творы: плакаты "Перабудова", "Чарнобыль 27.04.86"; серыя "Беларускія асветнікі", плакаты для кіно "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", "Сівая легенда". Працуе ў выдавецтве "Навука і тэхніка" з 1991 года. Работы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах БСМ, Музеі сучаснага мастацтва, Літаратурна-мемарыяльным музеі Я.Коласа. Сябра БСМ з 1991 года.

Родился в городе Славгород Могилевской обл. Окончил Минское Художественное училище 1974, Белорусский государственный театрально-художественный институт 1991. Участник художественных выставок с 1981. Работает как плакатист, так же в живописи и книжной графике. Основные произведения: плакаты «Перестройка», «Чернобыль 27.04.86»; серия «Белорусские просветители», плакаты для кино «Хрытос приызямлиуся у Гародні», “Сівая легенда”.  Работает в издательстве «Наука и техника» с 1991. Работы находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах БСХ, Музее современного искусства, Литературно-мемуарный музей Я. Коласа. Член БСХ с 1991 года.