Гардашнікава Т.В.

Гардашнікава Таццяна
29 мая, 1959
Гардашнікава Таццяна Васільеўна (Гардашникова Татьяна Васильевна)

Нарадзілася ў Мінску. Скончыла Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1983 г. Удзельнік міжнародных і ўсесаюзных выстаў, сябра Беларускага саюза дызайнераў (1988), Беларускага саюза мастакоў (1991). Спецыялізацыя: жывапіс, графічны дызайн, арт-дызайн.

Родилась в Минске. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1983 г. Участник международных и всесоюзных выставок, член Белорусского союза дизайнеров (1988), Белорусского союза художников (1991). Специализация: живопись, графический дизайн, арт-дизайн.

Gardashnikova Tatyana Vasilyevna
Was born in Minsk. Has graduated from the Belarusian state theatrical and art institute in 1983. Participant of the international and all-Union exhibitions, member of the Belarusian union of designers (1988), Belarusian union of artists (1991). Specialization: painting, graphic design, art design.