Ганцэвіч Р. С.

Ганцэвіч Рыгор Самуілавіч
18 февраля, 1915
3 ноября, 1986
Ганцэвіч Рыгор Самуілавіч (Ганцевич Григорий Самуилович)

Нарадзіўся ў вёсцы Ганцавічы Брэсцкай вобласці. Вучыўся ў падрыхтоўчых класах Інтэрната жывапісу, скульптуры і архітэткуры Усерасійскай Акадэміі Мастацтваў у Ленінградзе з 1931 па 1936 гг. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1948 г. Працаваў у сферы плаката і сатырычнай графікі. Асноўныя работы: плакаты "Спадарожнік і рэлігія", "Янкі, вон з В'етнама", "Забараніць зброю масавага знішчэння", "Слава табе, камсамол", "Хуліганству няма міласці", "Хай нагадае гэта дата, хто забыўся на сорак пяты!", "Мільённы трактар "Беларусь", "Правілы ДАІ - правілы твае", "Вытворчая гімнастыка", "Бюракрат - нам першы вораг", шэраг карыкатур у часопісе "Вожык". Сябра БСМ з 1964.

Родился в деревне Ганцевичи Брестской обл. Учился в подготовительных классах Интерната  живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской АХ в Ленинграде с 1931 по 1936. Участник худ. выставок с 1948. Работал в сфере плаката и сатирической графики. Основные работы: плакаты «Спутник и религия», «Янки, вон из Вьетнама», «Запретить оружие массового поражения», «Слава тебе, комсомол», «Хулиганству нет милости», «Пусть напомнит эта дата, кто забыл о сорок пятом!», «Миллионный трактор «Беларусь», «правила ГАИ – правила твои», «Производственная гимнастика», «Бюрократ – нам первый враг», ряд карикатур в журнале «Вожык». Член БСХ с 1964.