Дзееў Ю. А.

Дзееў Юрый Александравіч
24 июня, 1948
11 ноября, 1995
Дзееў Юрый Александравіч (Деев Юрий Алексеевич)

Нарадзіўся ў горадзе Горлаўка Данецкай вобласці (Украіна). Скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1977 годзе. Удзельнім мастацкіх выстаў з 1963 года. Працаваў у асноўным у сферы плаката. Асноўныя работы: плакаты "40 год ААН", "Усё для міра зробім", "Не!", "Асвенцым папярэджвае", "Наша маленькая планета", "40 год Курскай бітве", "Са святам Перамогі", "Дзе п'юць там і льюць", "Неаглабалізм", "Крык чайкі", "Усесаюзны тыдзень дзіцячага кіно", "Май". Узнагароджаны ганаровымі дыпломамі міжнародных конкурсаў плаката (Варшава, Нью-Ёрк, 1985), медалём 4-й міжнароднай выставы "Сатыра ў барацьбе за мір" (1983). Сябра БСМ з 1987.

Родился в городе Горловка Донецкой обл. (Украина). Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт 1977. Участник художественных выставок с 1963. Работал преимущественно в сфере плаката. Основные работы: плакаты «40 лет ООН», «Все для мира сделаем», «Нет!», «Освенцим предостерегает», «Наше маленькая планета», «40 лет Курской битве», «С праздником Победы», «Где пьют там и льют», «Неоглобализм», «Крик чайки», «Всесоюзная неделя детского кино», «Май.». Вознагражден почетными дипломами международных конкурсов плаката (Варшава, Нью-Йорк, 1985), медалью 4-ой международной выставки «Сатира в борьбе за мир 1983».Член БСХ с 1987. 

Born in the city of Gorlovka Donetsk region. (Ukraine). He graduated from the Belarusian State Theater and Art Institute 1977. Member of art exhibitions since 1963. He worked mainly in the field of the poster. Major works: posters "40 years of the United Nations", "All for Peace will do", "No!", "Auschwitz warns," "Our Little Planet", "40 years of the Battle of Kursk", "Congratulations on Victory", "Where are drinking there and pour "," Neoglobalizm "," Creek seagull "," All-Union children's film week "," May. ". Rewarded with diplomas of international poster competitions (Warsaw, New York, 1985), the medal of the 4th international exhibition "Satire in Fight for Peace 1983" .Chlen BSH since 1987.