Даманаў А. В.

Даманаў Аляксандр Уладзіміравіч
17 октября, 1959
Даманаў Аляксандр Уладзіміравіч (Доманов Александр Владимирович)

Нарадзіўся ў г. Мінску. Скончыў Мінскую мастацкую вучэльню ў 1978. Вучыўся ў А.Малішэўскага, А.Луцкевіча. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1980 года. Працуе ў сферы станковага жывапісу, плаката і графічнага дызайна. Асноўныя работы: карціны “Рэквіем”, “Імгненне вечнасці”, “Сыходзячая натура”, “Класічная філасофія”; цыкл плакатаў “Экалогія”, “Быццё”. Работы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах БСМ, музеі сучаснага мастацтва ў Мінску. Сябра БСМ з 1988 года.

Родился в г. Минске. Окончил Минское художественное училище в 1978. Учился у А. Малишевского, А. Луцевича. Участник худ. выставок с 1980 года. Работает в сфере станкой живописи, плаката и графического дизайна. Основные работы: картины “Реквием”, “Мгновение вечности”, “Уходящая натура”, “Классическая философия”; цикл плакатов “Экология”, “Бытие”. Работы находятся в Нац. худ. музее Беларуси, фондах БСХ, музее современного искусства в Минске.Член БСХ с 1988 года.

Born in Minsk. Finished Minsk Art College in 1978. Was taught by A. Maliszewski, A. Lutsevich. Member of the Exhibitions since 1980.  Works in the field of easel painting, poster and graphic design. Major works: paintings, "Requiem", "Moment of Eternity," "Leaving nature", "Classical philosophy"; poster series "Ecology", "Genesis". Works are in the National Art Museum of Belarus, BUA Funds, Museum of Modern Art in Minsk.Member of BUA since 1988.