Бразер А.М.

Бразер Абрам
25 января, 1892
Бразер Абрам Маркавіч (Бразер Абрам Маркович)

Нарадзіўся ў Кішынёве, скончыў мастацкую вычэльню (Кішынёў). У 1912-1916 гг. стажыраваўся ў Парыжы, навучаўся ў парыжскай Нацыянальнай школе шыкоўных мастацтваў. У 1916-1918 гг. жыў у Петраградзе. З 1918 г. у Віцебску, выкладаў у Віцебскай школе мастацтваў, займаўся арганізацыяй выстаў, дыспутаў на тэмы сучаснага мастацтва, камплектацыяй Віцебскага музея сучаснага мастацтва, ствараў эскізы для святочных упрыгожванняў горада. З 1922 г. выкладаў у Віцебскім мастацка-практычным інстытуце. З 1923 г. жыў у Мінску. Уваходзіў ва Ўсебеларускае аб'яднанне мастакоў і Рэвалюцыйную арганізацыю мастакоў Беларусі (РОМБ). Скульптар, графік і жывапісец. Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР (1940). У сакавіку 1942 г. быў расстраляны ў мінскім гета.

Родился в Кишинёве, окончил художественное училище (Кишинёв). В 1912-1916 гг. стажировался в Париже, обучался в парижской Национальной школе изящных искусств. В 1916-1918 гг. жил в Петрограде. С 1918 г. жил в Витебске, преподавал в Витебской школе искусств, занимался организацией выставок, диспутов на темы современного искусства, комплектацией Витебского музея современного искусства, создавал эскизы для праздничных украшений города. С 1922 г. преподавал в Витебском художественно-практическом институте. С 1923 г. жил в Минске. Входил во Всебелорусское объединение художников и Революционную организацию художников Беларуси (РОМБ). Скульптор, график и живописец. Заслуженный деятель искусств БССР (1940). В марте 1942 г. был расстрелян в минском гетто.