Бойка У. А.

Бойка Уладзімір Андрэевіч
9 апреля, 1932
2 апреля, 1996
Бойка Уладзімір Андрэевіч (Бойко Владимир Андреевич)

Скончыў БДУ. Працаваў у вобласці мастацкай і літаратурнай крытыкі, пцбліцыстыкі, а таксама станковай і кніжнай графіцы, акварэлі. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1972 года. Друкаваўя ў перыядычнай прэсе з 1956 года. Аўтар кніг і альбомаў пра выяўленчае мастацтва і мастакоў, аформіў і праілюстраваў зборнік твораў З.Бядулі, А.Адамовіча, А.Асіпенкі, "Народ і вайна" М.Тычыны, стварыў альбом "Алесь Адамовіч". Працаваў у газеце "Літаратура і мастацтва".

Окончил БГУ. Работал в области художественной и литературной критики, публицистики, а так же станковой и книжной графике, акварели. Участник художественных выставок с 1972 года. Печатался в периодичной прессе с 1956 года. Автор книг и альбомов про изобразительное искусство и художников, оформил и проиллюстрировал сборник произведений З.Бедули, А.Адамовича, А.Осипенки, «Народ и война» М.Тычины, сделал альбом «Алесь Адамович». Работал в газете «Литература и искусство».