Бетанаў Л.І.

Бетанаў Леанід Іванавіч
Бетанаў Леанід Іванавіч (Бетанов Леонид Иванович)

г. Гомель. Беларускі мастак, рэдактар. Скончыў Маскоўскі паліграфічны інстытут у 1971 г. Працы ў кніжнай і прыкладной графіцы.

г. Гомель. Белорусский художник, редактор. Окончил Московский полиграфический институт в 1971 г. Работы в книжной и прикладной графике.

Gomel. Belarusian artist, editor. He graduated from the Moscow Polygraphic Institute in 1971, the work in the book and applied graphics.