Баразна М. Р.

Баразна Міхаіл Рыгоравіч
20 ноября, 1962
Баразна Міхаіл Рыгоравіч (Борозна Михаил Григорьевич)

Нарадзіўся ў в. Ракушава Магілёўскай вобласці. Скончыщ Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1985. Вучыўся ў Л.Міронавай, В.Ламака, М.Раманюка, В.Цярэнцьева. Працуе ў сферы кніжнага дызайна, педагогікі. Асноўныя работы: дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства "Тэндэнцыі развіцця беларускай кніжнай графікі 1960-х - сярэдзіны 1990-х гг." у 1998; "Беларуская кніжная графіка 1980-х гадоў " у 1998; "Хто здольны вярцець супрэматычныя колы?" у 1994; "У палоне у наскальных роспісаў" у 1993; праграма для спецыяльнасцяў факультэта дызайну "Гісторыя мастацтва Беларусі" у 1997; "Пластыка і авангард" у 1991; "Плакат эпохі таталітарызма" ў 1994; "Барока ў галерэі сучаснага мастацтва" ў 1995; "Біенале плаката ў Лахці" ў 1990. Кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт. Мае дыпломы конкурсаў "Мастацтва кнігі" ў 1988, 1989, 1999, 2002. Рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Стаў сябрам БСД у 1999.

Родился в д. Ракушево Могилевской обл. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный  институт в 1985.  Учился у Л.Мироновой, В.Ламако, М.Романюка, В.Терентьева. Работает в сфере книжного дизайна, педагогики. Основные работы: диссертация на получение ученой степени кандидата искусствоведения «Тенденции развития белорусской книжной графики 1960 –середины 1990 гг.» в 1998; «Белорусская книжная графика 1980х годов» в 1998; «Хто здольны вярцець супрематычныя колы?»  в 1994; «В плену у наскальных росписей» в 1993; программа для специальностей факультета дизайна «История художественного  искусства (Искусства Беларуси)» в 1997; «Пластика и авангард» в 1991; «Плакат эпохи тоталитаризма» в 1994; «Барокко в галерее современного искусства» в 1995; «Биенале плаката в Лахти» в 1990. Кандидат искусствоведения, доцент. Имеет дипломы конкурсов «Искусство книги» в 1988, 1989, 1999, 2002. Ректор Белорусской государственной академии искусств. Стал членом БСД в 1999.