Баранаў А.Л.

Баранаў Антон Леанідавіч
12 декабря, 1980
Баранаў Антон Леанідавіч (Баранов Антон Леонидович)

Скончыў Беларускі дзяржаўны ліцэй мастацтваў імя Ахрэмчыка (1999), кафедру графічнага дызайна БДАМ (2004).

Сябра Беларускага саюза мастакоў (з 2005), Беларускага саюза дызайнераў (з 2006). Лаўрэят рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў плаката, графічнага дызайна, мастацтва кнігі 2004-2012 гг.

 

Окончил Белорусский государственный лицей искусств им. Ахремчика (1999), кафедру графического дизайна БГАИ (2004).

Член Белорусского союза художников (с 2005), Белорусского союза дизайнеров (с 2006). Лауреат республиканских и международных конкурсов плаката, графического дизайна, искусства книги 2004-2012 гг.
 

Baranov Anton Leonidovich
Has graduated from the Belarusian state lyceum of arts of Akhremchik (1999), department of graphic design of BGAI (2004).

The member of the Belarusian union of artists (since 2005), the Belarusian union of designers (since 2006). Winner of republican and international competitions of the poster, graphic design, art of the book of 2004-2012.