Атраховіч А. І.

Атраховиіч Алена Ігараўна
13 ноября, 1955
Атраховиіч Алена Ігараўна (Атрахович Елена Игоревна)

Нарадзілася ў Мінску. Скончыла Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1981), аспірантуру Інстытута мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклора Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі (1983). Вучылася ў А.Занеўскага, Л.Міронавай, П.Семчанкі. Асноўныя работы: манаграфія "Уладзімір Крукоўскі", артыкулы "Образ и слово в плакате", "Плакат - диалог", "Журнал и графика", "Шрифт как предмет искусства". Кандыдат мастацтвазнаўства. Сябра БСМ з 1991.

Родилась в Минске. Окончила Белорусский театрально-художественный институт.(1981), аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной АН Беларуси(1983). Училась у А.Заневского, Л.Мироновой, П.Семченки. Основные работы: монография "Владимир Круковский", статьи "Образ и слово в плакате", "Плакат - диалог", "Журнал и графика", "Шрифт как предмет искусства". Кандидат искусствоведения. Член БСХ с 1991.