Анемпадыстаў М.У.

16 марта, 1964
24 января, 2018
Анемпадыстаў Міхал Уладзіміравіч

Нарадзіўся ў горадзе Мінску. У 1983 скончыў Мінскую мастацкую вучэльню. Вучыўся ў В.В. Васюка. Выставачную дзейнасць распачаў з 1986. Персанальныя выставы прайшлі ў Беларусі (1987,1988), Германіі (1993-1995), Даніі (1994), Польшчы (1995). Сябра Беларускага саюза дызайнераў з 1997. Сярод асноўных работ серыя плакатаў «Асветнікі Беларусі», плакаты да спектакляў Беларускага тэатра імя Я.Купалы, цыкл графічных аркушаў «RattusRex».

Родился в городе Минске. В 1983 окончил Минское Художественное училище. Учился у В.В. Васюка. Выставочную деятельность начал с 1986. Персональные выставки прошли в Беларуси (1987,1988), Германии (1993-1995), Дании (1994), Польше (1995). Член Белорусского союза дизайнеров с 1997. Среди основных работ серия плакатов «Асветнікі Беларусі», плакаты к спектаклям Белорусского театра им. Я.Купалы, цикл графических листов «RattusRex».

Born in the city of Minsk. In 1983 he graduated from the Minsk Art College. He was taught by V. Vasyuki. Exhibition activity began since 1986. Solo exhibitions were held in Belarus (1987.1988), Germany (1993-1995), Denmark (1994), Poland (1995). A member of the Belarusian Union of Designers since 1997. Among the major works of a series of posters "Asvetnіkі Belarusі" posters for productions of Belarusian theater. Kupala series of graphic sheets «RattusRex».