Ахола-Вало А.

27 января, 1900
15 сентября, 1997
Ахола-Вало Аляксандр (Aleksanteri Ahola-Valo)

Нарадзіўся ў Імпілахці (фін. Impilahti) ў Карэліі. У 1916-1918 гг. вучыўся ў Петраградзе. З 1918 г. служыць у Чырвонай арміі, удзельнічае ў паходзе на Варшаву. З 1919 па 1930 жыве ў Беларусі, дзе вучыцца ў мастацкай школе Юдаля Пэна і працуе ў ІНБЕЛКУЛЬЦе, супрацоўнічае з газетай "Піянер Беларусі". У Віцебску ён таксама знаёміцца з Казімірам Малевічам і Маркам Шагалам. У 1925 г. прымае ўдзел у стварэнні фільма "Браняносец "Пацёмкін" С.Эйзенштэйна, стварае беларускія мультфільмы, гравюру "Кастрычнік у космасе". Сярод яго праектаў таксама "Храм чалавечых пакутаў" у Мінску. З 1930 г. працуе ў Маскве дызайнерам пад кіраўніцтвам Н.К.Крупскай у інстытуце аховы мацярынства і дзяцінства. У 1933 г. пераехаў у Фінляндыю. З 1946 жыў у Швецыі.

Родился  в Импилахти (фин. Impilahti) в Карелии. В 1916-1918 гг. учился в Петрограде. С 1918 г. служит в Красной армии, участвует в походе на Варшаву. С 1919 по 1930 г. живёт в Беларуси, где учится в художественной школе Юделя Пэна и работает в ИНБЕЛКУЛЬТе, сотрудничает с газетой «Піянер Беларусі». В Витебске он также знакомится с Казимиром Малевичем и Марком Шагалом. В 1925 г. принимает участие в создании фильма "Броненосец «Потёмкин»" С. Эйзенштейна, создает белорусские мультфильмы, гравюру «Октябрь в космосе» . Среди его проектов также «Храм человеческих страданий» в Минске. С 1930 г. работает в Москве под руководством Н.К.Крупской в институте охраны материнства и детства дизайнером. В 1933 году переехал в Финляндию. С 1946 года жил в Швеции.